Spin spectroscopy group

 

KVANTUMBITEK SZÉN NANOCSÖVEKBEN

Egy lépés a telekom-kompatibilis kvantum-kommunikáció felé: a BME Spin-spektroszkópiai kutatócsoport az ACS Nano folyóiratban közölte új kísérleti eredményeit.

 

Az optikai szálakat használó kvantum-kommunikációhoz szükség van olyan kvantumbitekre, melyek a telekommunikációs (telekom) hullámhossz-tartományban (1300-1600 nm) bocsátanak ki és nyelnek el fotonokat. Azonban a legismertebb, leggyakrabban alkalmazott szilárdtest-alapú kvantumbitek, például a nitrogén-vakancia centrumok gyémántban, a látható tartományban (380-740 nm) aktívak. Ebben a tekintetben fontos a BME Spin-spektroszkópiai kutatócsoport új kísérlete, melyben kollégáink szén nanocsöbeli elektronok és telekom-hullámhosszú fotonok kölcsönhatását térképezik fel. A kutatók véleménye szerint ezek az új eredmények elősegíthetik a szén nanocsővek kvantum-technológiai alkalmazását.
 

J. Palotás, M. Negyedi, S. Kollarics, A. Bojtor, P. Rohringer, T. Pichler, and F. Simon: Incidence of Quantum Confinement on Dark Triplet Excitons in Carbon Nanotubes, ACS Nano (2020)

 

 

Graphene doped with sodium can be a key player in making cheap batteries and spintronic devices, BME-EPFL scientists discover.
Find our recent results on sodium-doped few-layer graphene, which is a prospering material for both energy storage and spintronics applications.

 

BME researchers’ success in the study of thermotherapy and superconductors
Significant discoveries involving the MTA-BME Lendület (“Momentum”) Spintronics Research Group (PROSPIN).