A kvantumelektronika csoport mérései, amelyek először demonstrálták az ún. Andreev molekula létezését, a Nano Lettersben jelentek meg.

Tanszékünk műszerésze, Horváth Béla, népi fafaragó iparművész a Kárpát-medencei kézművesek ötévente megrendezett seregszemléjének rangos Arany oklevelét kapta.

Újszerű, szintetikus, atomi vékony nanoszerkezeteket vizsgál majd az BME Fizika Tanszék új kísérleti Lendület-kutatócsoportja, Makk Péter egyetemi docens vezetésével.

A bázeli nanoelektronika csoporttal közösen a mechanikai meghúzás hatására létrejövő skalár potenciál létrejöttét először mutattuk meg. A munka a Nature Comm. Phys.-ben jelent meg.

A Fizika Tanszék részvételével megalakult a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium (QNL). Egy online konferenciával hivatalosan is elindult a konzorcium kutatómunkája.

Vígh Máté, tanszékünk munkatársa A Műegyetem Kiváló Oktatója díjat kapta

Forró Lászlót, az EPFL professzorát a BME dísztoktorává avatták.

Az atomi és molekuláris elektronika csoport a grafén nano-résekben megfigyelhető különböző zaj-keltési mechnizmusokat tárta fel.