Kvantum elektronika

A Quantum Electronics csoport a kvantum effektusokon alapuló áramköröket kutat és hoz létre. Ezekhez az eszközökhöz új, alacsony dimenziós anyagokat használunk: 1D félvezető nanopálcákat és 2D van der Waals heteroszerkezeteket, amelyeket a 2Ds rétegekből építünk össze. Ezen anyagrendszerekben alakítunk ki hibrid nanoelektronikai eszközöket szupravezető, ferromágneses vagy egyszerű normál elektródák felhasználásával. A nanoeszközök új, korrelált vagy topológiai jelenségeket mutatnak, mint például a Cooper-páros feltörés, Kondo-effektus, de megjelennek Andreev-kötött állapotok, speciális kvantum-hall-effektusok, Majorana-kötött állapotok vagy speciális spin-pálya állapotok is.

A kutatócsoport weboldala: http://nanoelectronics.physics.bme.hu/

Kapcsolat: Csonka Szabolcs, Makk Péter, egyetemi docens

Nanoelektronika

Célunk olyan új szerkezetek létrehozása és tanulmányozása, ahol az aktív régió jellegzetes mérete közel áll az atomi méretekhez. Ez magában foglalja az egyetlen atomos és egyetlen molekulából álló áramköröket, amelyeket az MCBJ módszerrel hozunk létre, és amelyeket vezetőképesség-hisztogramok, szupravezető subgap spektroszkópia, pont-kontaktus spektroszkópia és fejlett statisztikai módszerek segítségével vizsgálunk. Továbbá az atomi méretű ellenállás kapcsolókkal tanulmányozására és a lokális, nanoméretű spin-polarizáció vizsgálatára összpontosítunk Andreev-spektroszkópiával. Harmadik platformként az elektronsugár-litográfia által előre létrehozott nanoáramköröket tanulmányozzuk, amelyeket tovább vékonyítunk az atomi méretekre elektromigrációs vagy elektro-égési technikákkal.

A kutatócsoport weboldala: http://nanoelectronics.physics.bme.hu/

Mágneses anyagok

Kutatócsoportunk összetett mágneses rendszereket vizsgál itineráns és szigetelő mágnesekben, multiferroikus anyagokban. Célunk a különleges fizikai tulajdonságokért felelős mikroszkopikus folyamatok feltárása, melyhez számos kísérleti technikát alkalmazunk, mint IR és THz spektroszkópia, MOKE spektroszkópia, neutronszórás kísérletek. Vizsgálataink elősegítik új funkciónális anyagok szintézisét, melyeket például az informatikában vagy fotonikában nyerhetnek alkalmazást.

A kutatócsoport weboldala: http://dept.physics.bme.hu/complexmagnetism

Kapcsolat: Bordács Sándor, egyetemi docens

Kémiai dinamikai rendszerek

Reagáló és diffundáló rendszerek dinamikája.  Kémiai instabilitás okozta időbeli és/vagy térbeli  önszerveződés. Időbeli szimmetriasértés: oszcilláló reakciók, halogenát oszcillátorok. Térbeli szimmetriasértés: mintázatképződéssel járó reakciók gélekben, Liesegang-jelenség. Gyakorlati alkalmazások: nagytisztaságú klór-dioxid fertőtlenítőszer előállítása.

A kutatócsoport weboldala: http://dept.physics.bme.hu/Self-organization

Kapcsolat: Lagzi László, egyetemi docens

Alkalmazott optika

Gépjárművek visszapillantó tükrének minőségellenőrzése optikai módszerekkel automatizáltan végezhető ipari környezetben is. Lézerfény segítségével a hullámhossz nagyságrendjébe eső elmozdulások illetve méretek mérhetők például interferometrikus elven. Különféle objektumok vagy gyalogosok valós idejű felismerése nagy kihívás a képfeldolgozó algoritmusok számára. Gyenge fénnyel optikai szálakon keresztül kvantumos titkosítókulcs szétosztás valósítható meg. A holográfia látványos kiegészítője lehet múzeumi tárgyak bemutatásának.

Kapcsolat: Kornis János, egyetemi docens

Spin spektroszkópia

Mágneses rezonancia és mikrohullámú spektroszkópiai méréseket végzünk új anyagokon a spintronikai alkalmazhatóság vizsgálatához. A méréseket elméleti modellezéssel egészítjük ki. A kutatócsoport működését a Magyar Tudományos Akadémia ,,Lendület'' programja támogatja.

A kutatócsoport weboldala: http://dept.physics.bme.hu/SpinSpectroscopy

Kapcsolat: Simon Ferenc, egyetemi tanár