Nanoelektronika

Nanométeres skálán az anyagok újszerű vezetési tulajdonságokat mutatnak, ezek megértése komoly alapkutatási kihívás, az alkalmazások szempontjából pedig új funkciók alapjait jelenthetik. Változatos eljárásokkal készítünk nanoáramköröket:  szupravezető és ferromágneseket is tartalmazó hibrid nanorendszerektől, molekuláris kontaktusokon át pl. memrisztív struktúrákig. Alacsony hőmérsékleten végzett mérésekben érdekes kvantum effektusok, az elektronok hullámtermészete vagy pl. az elektronok spinje nagy jelentőséggel bírnak.

A kutatócsoport weboldala: http://nanoelectronics.physics.bme.hu/

Mágneses anyagok

Kutatócsoportunk összetett mágneses rendszereket vizsgál itineráns és szigetelő mágnesekben, multiferroikus anyagokban. Célunk a különleges fizikai tulajdonságokért felelős mikroszkopikus folyamatok feltárása, melyhez számos kísérleti technikát alkalmazunk, mint IR és THz spektroszkópia, MOKE spektroszkópia, neutronszórás kísérletek. Vizsgálataink elősegítik új funkciónális anyagok szintézisét, melyeket például az informatikában vagy fotonikában nyerhetnek alkalmazást.

A kutatócsoport weboldala: http://dept.physics.bme.hu/complexmagnetism

Kémiai dinamikai rendszerek

Reagáló és diffundáló rendszerek dinamikája.  Kémiai instabilitás okozta időbeli és/vagy térbeli  önszerveződés. Időbeli szimmetriasértés: oszcilláló reakciók, halogenát oszcillátorok. Térbeli szimmetriasértés: mintázatképződéssel járó reakciók gélekben, Liesegang-jelenség. Gyakorlati alkalmazások: nagytisztaságú klór-dioxid fertőtlenítőszer előállítása.

Alkalmazott optika

Gépjárművek visszapillantó tükrének minőségellenőrzése optikai módszerekkel automatizáltan végezhető ipari környezetben is. Lézerfény segítségével a hullámhossz nagyságrendjébe eső elmozdulások illetve méretek mérhetők például interferometrikus elven. Különféle objektumok vagy gyalogosok valós idejű felismerése nagy kihívás a képfeldolgozó algoritmusok számára. Gyenge fénnyel optikai szálakon keresztül kvantumos titkosítókulcs szétosztás valósítható meg. A holográfia látványos kiegészítője lehet múzeumi tárgyak bemutatásának.