Spintronika

Mágneses rezonancia és mikrohullámú spektroszkópiai méréseket végzünk új anyagokon a spintronikai alkalmazhatóság vizsgálatához. A méréseket elméleti modellezéssel egészítjük ki. A kutatócsoport működését a Magyar Tudományos Akadémia ,,Lendület'' programja támogatja.

A kutatócsoport weboldala: http://goliat.eik.bme.hu/~f.simon/