Kémiai dinamikai rendszerek

Reagáló és diffundáló rendszerek dinamikája.  Kémiai instabilitás okozta időbeli és/vagy térbeli  önszerveződés. Időbeli szimmetriasértés: oszcilláló reakciók, halogenát oszcillátorok. Térbeli szimmetriasértés: mintázatképződéssel járó reakciók gélekben, Liesegang-jelenség. Gyakorlati alkalmazások: nagytisztaságú klór-dioxid fertőtlenítőszer előállítása.