Nanoelektronika

Nanométeres skálán az anyagok újszerű vezetési tulajdonságokat mutatnak, ezek megértése komoly alapkutatási kihívás, az alkalmazások szempontjából pedig új funkciók alapjait jelenthetik. Változatos eljárásokkal készítünk nanoáramköröket:  szupravezető és ferromágneseket is tartalmazó hibrid nanorendszerektől, molekuláris kontaktusokon át pl. memrisztív struktúrákig. Alacsony hőmérsékleten végzett mérésekben érdekes kvantum effektusok, az elektronok hullámtermészete vagy pl. az elektronok spinje nagy jelentőséggel bírnak.

A kutatócsoport weboldala: http://nanoelectronics.physics.bme.hu/

Mágneses optika

Összetett mágneses anyagok optikai tulajdonságait kutatjuk. A vizsgált anyagok körébe tartoznak fémes és szigetelő mágnesek, multiferro rendeződést mutató kristályok és élő szervezetek által létrehozott nanomágnesek. Magneto-optikai kutatásaink célja, hogy megértsük az ezen anyagok különleges tulajdonságaiért felelős mikroszkopikus folyamatokat, segítve ezzel széleskörű felhasználásukat információtechnológai, fotonika és orvosi alkalmazásokban. A kutatócsoport működését a Magyar Tudományos Akadémia ,,Lendület'' programja támogatja.

A kutatócsoport weboldala: http://magnetooptics.phy.bme.hu/

Kémiai dinamikai rendszerek

Reagáló és diffundáló rendszerek dinamikája.  Kémiai instabilitás okozta időbeli és/vagy térbeli  önszerveződés. Időbeli szimmetriasértés: oszcilláló reakciók, halogenát oszcillátorok. Térbeli szimmetriasértés: mintázatképződéssel járó reakciók gélekben, Liesegang-jelenség. Gyakorlati alkalmazások: nagytisztaságú klór-dioxid fertőtlenítőszer előállítása.

Alkalmazott optika

Gépjárművek visszapillantó tükrének minőségellenőrzése optikai módszerekkel automatizáltan végezhető ipari környezetben is. Lézerfény segítségével a hullámhossz nagyságrendjébe eső elmozdulások illetve méretek mérhetők például interferometrikus elven. Különféle objektumok vagy gyalogosok valós idejű felismerése nagy kihívás a képfeldolgozó algoritmusok számára. Gyenge fénnyel optikai szálakon keresztül kvantumos titkosítókulcs szétosztás valósítható meg. A holográfia látványos kiegészítője lehet múzeumi tárgyak bemutatásának.