A bázeli egyetem kutatóival közösen a grafén nem-egyensúlyi eloszlás függvényét mérték ki alagút-spektroszkópiával.

A BME fizikushallgatója az információtárolás úttörő lehetőségeinek kutatásáért kapta meg a Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat

Az atomi és molekuláris elektronika csoport eredménye a Nanoscale-ben jelent meg.

Vannay László a „A fizikai gondolkodás terjesztéséért" életműdíjról nyilatkozott.

A Fizikai Intézet címzetes egyetemi docense kapta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Prométheusz-érmét.

A nemzeti kvantumtechnológia megnyitójára az MTA-n került sor

Prof. G. Solomon csoportjával közösen a molekuláris elektronika csoport kutatói neurális hálózatokat használtak break-junction méréseik elemzéséhez.

Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott a Fizika Tanszék és az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport munkatársa.