Erős spin-rács és magnetoelektromos csatolás

Japán, észt és magyar fizikusokkal együttműködésben a BME Fizikai intézetének kutatója az erős spin-rács csatolás egy szokatlan formáját figyelte meg infravörös spektroszkópia segítségével. Eredményeik a rangos Physical Review Letters folyóiratban jelent meg.