Mágneses anyagok

Kutatócsoportunk összetett mágneses rendszereket vizsgál itineráns és szigetelő mágnesekben, multiferroikus anyagokban. Célunk a különleges fizikai tulajdonságokért felelős mikroszkopikus folyamatok feltárása, melyhez számos kísérleti technikát alkalmazunk, mint IR és THz spektroszkópia, MOKE spektroszkópia, neutronszórás kísérletek. Vizsgálataink elősegítik új funkciónális anyagok szintézisét, melyeket például az informatikában vagy fotonikában nyerhetnek alkalmazást.

A kutatócsoport weboldala: http://dept.physics.bme.hu/complexmagnetism

Kapcsolat: Bordács Sándor, egyetemi docens